P I X

máy được sử dụng để trích xuất bauxite với nhôm